Fördelarplåt

Sigarth, Monclac

Beskrivning

Fördelarplåten är en Patenterad lösning som reducerar tryckstötar i luftintaget som uppkommer av turbulent luft, vilket kan förekomma vid höga byggnader eller vid utsatta platser såsom öppna fällt eller vid havsmiljö.

Luften får ett jämnare flöde genom filter, vilket också förlänger filtrets livslängd.

Ljudreduktion på ytterligare 2–3 db erhålles vid montering av fördelarplåt.

Fördelarplåten kan eftermonteras på VENTPLUS med uteluftkanal ø100 mm.

fler bilder

Sigarth, Monclac Sigarth, Monclac

Material

Alu-Zink. (Stål med Magnelis®-ytbehandling)

Tester och tekniska krav

Ljudreduktion är kontrollerad av RISE (f.d. Statens Provningsanstalt SP). Läs mer på produktsidorna för Sigarths uteluftskanaler – S-kanal och rak cirkulär.