Övriga produkter / Lego

Sigarth, Monclac

Beskrivning

Vår produktion kännetecknas av hög förädlingsgrad, med en maskinpark som ger oss möjlighet att kontrollera våra processer från råmaterial till färdiga produkter. Vi har utrustning för plåt- och plasttillverkning, robotsvetsning, montering och packning. Läs mer under tjänster

fler bilder

Sigarth, Monclac Sigarth, Monclac Sigarth, Monclac