Perforerad rak cirkulär kanal

Sigarth, Monclac

Beskrivning

Denna kanal är ämnad att användas i ”lätta” ytterväggar som är fullisolerade då den använder väggens sten/mineralull som ljudreducerande substans. Kanalen är således perforerad för att släppa igenom ljudvågor.

Finns i längd 300 och 400 mm som standard.

fler bilder

Teknisk prestanda

Kanalen uppfyller de krav som gäller för uteluftskanaler. Den ljudreducerande effekten är 56 dB (Dn,e,w) vid en väggtjocklek av 300 mm. Detta är testat och verifierat av RISE (f.d. SP) enligt SS EN ISO 140-10:91

Material

Kanalen är tillverkad i galvaniserad stålplåt, och har ett nonwoven-skikt på utsidan för att förhindra fibersläpp från isoleringen in i intagsluften.

Film

Relaterade produkter

Sigarth, Monclac

VENTPLUS tilluftsdon