Säkerhetsbyglar

Sigarth, Monclac

Beskrivning

Säkerhetsbygeln förhindrar radiatorn att falla från väggen, även om den utsätts för kraftigt våld. Den håller radiatorn på plats, både om den utsätts för drag utåt, eller press inåt väggen. Eftersom hänsyn måste tas till radiatorns storlek, måste dessa produkter anpassas till varje radiatortyp och radiatorfabrikat. Produkterna finns för alla typer av radiatorer från typ 11-33.

fler bilder

Sigarth, Monclac