Täckram

Sigarth, Monclac

Beskrivning

Täckram för luftintag uteluftskanal.
Obehandlad som standard, men kan fås pulverlackerad i annan färg.

fler bilder

Sigarth, Monclac

Material

Täckramen är tillverkad i Magnelis®. Godkänd för marin miljö.
Magnelis® är alltså den enda magnesiumbeläggning som är godkänd av SITAC i den högsta korrosivitetsklassen C5. Helt enkelt en beläggning för överlägset rostskydd.

Tester och tekniska krav

Högsta korrosivitetsklassen C5.