Pliki cookie i dane osobowe

Poniżej zapoznaj się z informacjami na temat korzystania z plików cookie i danych osobowych na stronie internetowej.

O plikach cookie

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Cookie jest małym plikiem tekstowym zapisywanym na Twoim komputerze. Plik cookie może plikiem danej sesji lub plikiem cookie przechowywanym przed dłuższy okres. Plik cookie sesji znika, kiedy przeglądarka zostaje zamknięta, podczas gdy ten drugi zostaje zapisany, abyś – jako odwiedzający – mógł skorzystać z naszej strony w sposób przez nas przewidziany. Może, na przykład, chodzić o zapisanie wyboru języka lub innych preferencji, aby Ci ułatwić następną wizytę.
Używamy plików cookie wyłącznie w celu zapewnienia Tobie – jako odwiedzającemu stronę – lepszej obsługi i wygody. Jednak informacje zebrane za pomocą plików cookie nie zawierają żadnych danych osobowych, ale są wykorzystywane do określenia wzorca osoby odwiedzającej, dotyczącego korzystania z naszych usług. Jeśli chodzi o wzorce zachowań na naszej stronie, nie zapisujemy adresów IP w naszych bazach danych. Z tego powodu informacje o Tobie – jako gościu – nigdy nie mogą zostać powiązane z Twoją tożsamością. Używamy także tak zwanych plików cookie stron trzecich, aby – przykładowo – sporządzać raporty ze zliczania liczby użytkowników i ruchu.
Za pomocą swojej przeglądarki możesz usunąć pliki cookie, a także wyłączyć nam możliwość ich zapisywania na swoim komputerze. Jeżeli jednak zdecydujesz się to zrobić, niektóre funkcje naszej witryny mogą przestać poprawnie działać. Większość przeglądarek jest tak ustawiona, aby zezwalać na przechowywanie plików cookie. Informacje o tym, jak nie akceptować plików cookie znajdziesz w funkcji pomocy używanej przez siebie przeglądarki.
W witrynie internetowej mogą być zagnieżdżane treści i narzędzia udostępniania z serwisów społecznościowych, takich jakich Facebook. Z kolei ci dostawcy mogą korzystać z plików cookie na naszej stronie internetowej. Nie mamy dostępu i nie jesteśmy w stanie kontrolować tych plików, ani danych osobowych i informacji, które mogą być zbierane. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat obsługi plików cookie, zbieranych przez nich informacji oraz jak je usuwać i blokować, musisz skontaktować się bezpośrednio z tymi dostawcami.
ectly.

Polityka prywatności

O Sigarth AB i jej polityce integralności
Sigarth AB, nr rej. spółki: 556237-1889, Järnvägsgatan 33, 335 73 Hillerstorp. Sigarth jest wiodącym na rynku producentem systemów wieszaków i akcesoriów dla producentów grzejników.
Sigarth jest administratorem danych osobowych, a więc odpowiada za to, aby przetwarzanie Twoich danych było prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej polityce prywatności. Starannie chronimy Twoje dane osobowe i przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów i prawa w zakresie ochrony prywatności osób fizycznych.
Zależy nam na tym, abyś miał pewność, jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy. Niniejsza polityka prywatności obejmuje zatem wszelkie niezbędne informacje o tym, jak zarządzamy Twoimi danymi osobowymi. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych poniżej.
Jakie dane osobowe zbieramy i skąd pochodzą?
W zależności od kontekstu, zbierane przez nas dane osobowe mogą obejmować:
• imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w tym: adres, numer telefonu komórkowego i adres poczty elektronicznej,
• dokumenty od osób poszukujących pracy, takie jak: CV, listy motywacyjne itp.
• informacje dla klientów i dostawców o dostawach, fakturach i płatnościach.
Dane osobowe mogą być zbierane z następujących źródeł:
• strona internetowa Sigarth, na przykład: kiedy wysyłasz wniosek,
• kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty lub telefonu,
• z umowy, faktury lub innego kontaktu handlowego, bez względu na to, czy jesteś stroną umowy czy też osobą do kontaktów dla któregokolwiek z naszych kontrahentów, i/lub
• dzięki przekazaniu nam danych osobowych przez stronę trzecią, należącą do naszego koncernu i/lub inną niezależną stronę.
Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Sigarth może wykorzystywać Twoje dane osobowe w następującym celu i na następujących podstawach:
• Realizacja umów: Do obsługi zakupów, reklamacji i płatności, a także prowadzenia procesu rekrutacji osób poszukujących u nas pracy.
• Wypełnianie zobowiązań prawnych: Zapisujemy dowody księgowe i dokumenty rekrutacyjne zgodnie z obowiązującym prawem.
• Uzasadniony interes: Aby móc kontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty lub telefonu.
• Zgoda: Aby móc prowadzić marketing i rozsyłać biuletyny.
Przechowywanie danych osobowych
Sigarth podejmuje wszelkie uzasadnione kroki, aby przetwarzanym i przechowywanym przez siebie danym osobowym zapewnić bezpieczeństwo. Twoje dane osobowe nigdy nie są przechowywane dłużej niż zezwalają na to obowiązujące przepisy i do wyżej wymienionych celów. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas w okresach podanych poniżej. Następnie zostają usunięte.
• Klient: Twoje dane są zapisane tak długo, jak długo trwają Twoje relacje handlowe z Sigarth.
• Osoba kontaktowa w przypadku klienta biznesowego lub dostawcy: Twoje dane są zapisane tylko na okres, przez jaki występujesz jako osoba do kontaktów w firmie, która ma relacje biznesowe z Sigarth.
• Komunikacja: Jeśli na przykład masz kontakt z Sigarth przez e-mail, twoje dane osobowe są przechowywane tak długo, jak to konieczne, aby zakończyć kontakt.
• Osoby poszukujące pracy: Sigarth zapisuje podania o pracę, w tym życiorys i list motywacyjny (ze zdjęciem) podczas procesu rekrutacji, a następnie przez okres kolejnych dwóch lat w celu ochrony nas przed potencjalnymi roszczeniami prawnymi.
• Obowiązek prawny: Sigarth zapisuje takie informacje źródłowe, które stanowią informacje księgowe zgodnie z aktualnymi zasadami rachunkowości.
• Zgoda: W przypadkach, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, będziemy zapisywać dane osobowe tylko wtedy, gdy posiadamy na to Twoją zgodę.
• Marketing bezpośredni: Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na użytek marketingu bezpośredniego przez okres jednego roku od ostatniego zakupu. Zawsze masz prawo sprzeciwić się takiemu postępowaniu.
Przekazywanie danych osobowych
Aby firma Sigarth mogła wywiązać się z zobowiązań, jakie ma wobec Ciebie jako klienta, dane mogą być przekazywane firmom, od których Sigarth kupuje usługi pomocy technicznej. Sigarth zawsze zachowuje najwyższą ostrożność przy przekazywaniu Twoich danych osobowych, które nigdy nie są przekazywane nie znajdując oparcia w niniejszej polityce prywatności i bez podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa.
• Spółki grupy. Sigarth może przekazać Twoje dane osobowe zależnym od siebie spółkom: Sigarth Sp. z o.o. i Sigarth GmbH, aby skutecznie wywiązywać się ze swoich zobowiązań wobec Ciebie jako klienta.
• Transakcje handlowe: Jeśli całość lub część działalności Sigarth zostanie sprzedana lub zintegrowana z jakąkolwiek inną firmą, Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym doradcom, potencjalnym nabywcom i ich doradcom, i zostaną przekazane nowemu właścicielowi firmy.
• Obowiązki prawne: Twoje dane osobowe mogą także zostać ujawnione, aby firma Sigarth mogła wypełnić określone zobowiązania prawne i mogą zostać przekazane odpowiednim władzom, jeśli jest to dozwolone i wymagane przez prawo.
W przeciwnym razie Sigarth nie przekazuje Twoich danych osobowych osobom trzecim. Sigarth nigdy nie przekazuje Twoich danych osobowych krajom spoza UE/EOG, ani ich nie sprzedaje dalej.
Odwołanie zgody
W przypadkach, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, na przykład, w przypadku subskrypcji biuletynu, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z firmą Sigarth, korzystając z poniższych danych kontaktowych lub, w przypadku bezpośredniej korespondencji e-mailowej, poprzez link w bieżącej poczcie. Zgoda może zostać odwołana w całości lub części.
Twoje prawa
Na pisemny wniosek przesłany do nas zgodnie z danymi kontaktowymi poniżej, masz prawo zażądać informacji o danych osobowych, które zarejestrowaliśmy na Twój temat oraz sposobu ich wykorzystania. Kontaktując się z nami zgodnie z danymi kontaktowymi poniżej, masz również prawo żądać korekty swoich danych osobowych, jeśli były one nieprawidłowe, niekompletne lub wprowadzające w błąd. Aby chronić Twoją prywatność i dane osobowe, możemy zażądać od Ciebie potwierdzenia tożsamości przy okazji kontaktu z naszą pomocą techniczną.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych masz również prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania. W określonych przypadkach masz również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i żądania przesyłania danych osobowych w formie elektronicznej.
Możesz złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Sigarth nie odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem.
Zmiany w polityce prywatności
Należy pamiętać, że warunki polityki prywatności mogą ulec zmianie. W takich przypadkach nowa wersja zostanie opublikowana na stronie internetowej Sigarth. Powinieneś więc okresowo przeglądać te warunki, aby upewnić się, że Ci odpowiadają. Jednak w przypadku istotnych zmian, wyślemy Ci wiadomość pocztą elektroniczną, jeśli podałeś nam swój adres do powiadomień na wypadek zmian.
Jeśli zmiany dotyczą przetwarzania danych osobowych, które wykonujemy na podstawie Twojej zgody, umożliwimy Ci ponowne wyrażenie zgody.
Dane kontaktowe
Jeśli masz pytania związane z niniejszą polityką prywatności, jeśli podejrzewasz, że doszło do jej naruszenia lub chcesz się z nami skontaktować z innej przyczyny, o której mowa w niniejszej polityce prywatności, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, korzystając z poniższych danych kontaktowych.
Sigarth AB
Nr rej.: 556237-1889
Järnvägsgatan 33
335 73 Hillerstorp, Szwecja

info@sigarth.se
Tel.: +46 370254 00