För en renare och friskare inomhusmiljö

På Sigarth är vi övertygade om att det alltid finns en bättre lösning och att vi kan göra världen lite säkrare. Därför är vi lite extra stolta över att presentera två världsunika lösningar för en renare och friskare inomhusmiljö.

Ventplus Tilluftsdon

Effektivt, tyst och dragfritt – en idealisk lösning både för nybyggnation och renovering.

Ventplus Tilluftsdon

Genom Sigarths tilluftsdon Ventplus, leds den inkommande luften in genom radiatorn, för att där värmas upp innan den tyst och dragfritt fortsätter in i bostaden. Ventplus ökar också radiatorns effektivitet.

Flera olika filtertyper kan användas i Ventplus för att fånga upp partiklar från uteluften. Valet av filtertyp påverkar lufthastigheten och tryckfallet över installationen. Vi rekommenderar användning av allergenfilter F7 eller F8. Alla dimensionerande värden som anges baserar sig på användning av ett godkänt F7-filter.

Sigarth

Så här fungerar det

Sprängskiss av en yttervägg med rak, cirkulär uteluftskanal. Tilluftsdonet Ventplus är monterad på innerväggen samt en påhängd radiator. En ytterväggshuv (tillbehör) sitter monterad på väggens utsida.

  • 1. Uteluften leds in genom uteluftskanalen, antingen en S-kanal eller rak cirkulär kanal.
  • 2. Luften passerar ett allergenfilter som avskiljer partiklar.
Sigarth
  • 3. Luften värms av radiatorn, stiger uppåt och vidare ut i rummet.
  • 4. Den kalla uteluften dras nedåt i Ventplus.

Uteluftskanaler för tilluftdson till radiatorer

Uteluftskanaler med ljudreduktion på upp till 62 dB - produkter för förtätade städer och platser med hög bullernivå.

S-kanal

S-kanalen finns i fem höjder: 300, 320, 370, 465 och 570 mm. En teleskopfunktion (32–200 mm), gör den flexibel för olikaväggtjocklekar. Den har också en renslucka i överkant som underlättar rengöring.

Sigarth

Rak cirkulär kanal

Denna ljudreducerande uteluftskanal är väl anpassad för såväl nyproduktion som renovering. Kanalens ytterdiameter är 167 mm och innerdiametern 102 mm. Med hjälp av en stos, som köps som tillbehör, kan öppningen hållas konstant. Den raka kanalen levereras i standardlängder på 400 mm eller 1200 mm, som enkelt kan kapas till önskat mått. På förfrågan offererar vi även andra längder.

Sigarth

Överlägsen ljudreduktion

Ljudstyrka (dB)

Med ventilationsluften följer luftljud, ljud från utvändiga ljudkällor, som förflyttar sig med luftflödet, För att skapa en behaglig inomhusmiljö behöver uteluftskanalen minska dessa. Ljudreduktionen i uteluftskanaler sker både genom själva konstruktionslösningen och med hjälp av ljudabsorberande material.

Uppmätt ljudreduktion

Våra uteluftskanaler testades i december 2015 av RISE enligt internationell standard, EN ISO 10140-2:2010, med följande resultat:

Utan fördelarplåt
S-kanal 300: 56 dB
S-kanal 570: 60 dB
Rak uteluftskanal: 53 dB

Med fördelarplåt
S-kanal 300: 59 dB
S-kanal 570 62 dB

Kontakta oss

Fråga oss gärna efter ritningar och offert så hjälper vi dig på vägen till en renare och friskare inomhusmiljö.