Produktion

Vi har en rationell produktion i Sverige och i Polen med både modern utrustning och lång erfarenhet av processer från material till färdig lösning.

Vår kunniga och lojala personal är vår största resurs. Därför tycker vi på Sigarth att det är av avgörande betydelse att vi ställer modernast tänkbara utrustning till våra medarbetares förfogande.

Vår produktion kännetecknas av hög förädlingsgrad, med en maskinpark som ger oss möjlighet att kontrollera våra processer från råmaterial till färdiga produkter. Vi har utrustning för plåt- och plasttillverkning, robotsvetsning, montering och packning.

På Sigarth lägger vi stor energi på att förenkla produktionstempon, minska kostnader i produktionsflöden och förkorta beslutsvägar inom företaget. Resultatet är en rationell tillverkningsindustri med hög automatiseringsgrad i moderna maskiner, men även med kompetenta med arbetare på alla nivåer. Genom dataterminaler i fabriken planerar operatörerna själva sitt arbete och styr löpande order.

Läs gärna mer om våra olika produktionsmoment under tjänster.