Vår vision

Våra lösningar gör världen säkrare

En utvecklingsresurs och samarbetspartner....

På Sigarth vill vi bli betraktade som en nära samarbetspartner, inte endast som en underleverantör. Genom nära samarbeten med radiatortillverkare över hela Europa, och fokus på kompetens och erfarenhet, ska vi fortsätta vara en resurs för våra kunder gällande konstruktion och utveckling. På så sätt kan vi leverera bästa möjliga kundnytta.

…i Europa och i världen

För att ytterligare befästa vår position som marknadsledare ska vi fortsätta utveckla, producera och marknadsföra nya produkter och lösningar i Europa och i övriga världen. Produkter och lösningar som ställer krav på säkerhet. Produkter och lösningar som gör världen lite säkrare.