Luftningsnyckel

Sigarth, Monclac

Beskrivning

Luftningsnyckel till radiatorer.

förpackning

Säljs i förpackningar om 500st.

Sigarth, Monclac

Tömningsnipplar

Sigarth, Monclac

Reduceringsnipplar

Sigarth, Monclac

MONCLAC väggdistanser

Sigarth, Monclac

MONCLAC fönsterbänkshållare

Sigarth, Monclac

Luftningsnyckel