Uteluftskanaler

Förtätning av våra städer blir allt populärare och är nödvändigt för att vi ska kunna uppnå de volymer som efterfrågas. Detta gör också att det byggs på platser med högre bullernivåer i utemiljön och samtidigt byggs mer med hjälp av prefabricerade betongelement. Detta innebär att det ställs högre krav på ljudreduktion i innemiljön.Sigarth har tagit fram en standardserie uteluftskanaler med en ljudreduktion på upp till 62 db oberoende av vilken typ av vägg och isolering. Grundidén till Sigarths uteluftskanaler är att all ljudreduktion sker i uteluftskanalen. Ladda ner vår broschyr här nedan och läs mer.

Sigarth, Monclac