Uteluftskanal som S-kanal

Sigarth, Monclac

Beskrivning

Sigarth har tagit fram en standardserie uteluftskanaler med en ljudreduktion på upp till 62 db oberoende av vilken typ av vägg och isolering. Grundidén till Sigarths uteluftskanaler är att all ljudreduktion sker i uteluftskanalen. Uteluftskanalen finns i som S- kanal i 5 standardhöjder vilka är 300, 320, 370, 465 och 570 samt en rak cirkulär kanal. S-kanalerna är utrustade med ett teleskop vilket gör att kanalen är mycket flexibel och passar väggtjocklek 300 och uppåt. De är även utrustade med en renslucka för att underlätta rengöring av kanalen.

fler bilder

Sigarth, Monclac

Film

Material

  • Samtliga plåtdetaljer är tillverkade i Magnelis®. (Magnelis® är alltså den enda magnesiumbeläggning som är godkänd av SITAC i den högsta korrosivitetsklassen C5. Helt enkelt en beläggning för överlägset rostskydd.)
  • Stenull används i samtliga isoleringar samt skyddade mot fibersläpp med spaltfiberväv.
  • Ral 9016 på alla lackerade detaljer.

Tester och tekniska krav

De krav som har ställts på uteluftskanalerna är bland annat:
• Skall vara rensbar i hela sin sträckning
• Filtertyp F7 som har ett slut tryckfall på 15 Pa vid luftflöde 10 l/s.
• Kanalens öppning förses med smådjursäkert galler
• Uteluftskanalen ska kunna förses med kompletterande vind/stormspjäll inifrån lägenheten
• Ljudreduktion på minimum 58 db (Ljudklass B 57 db)
För att säkerställa att Sigarths S-kanaler uppfyller de ljudreduktions krav som ställts gjordes i  december 2015 omfattande tester på SP i Borås enligt EN ISO 10140-2.

Relaterade produkter

Sigarth, Monclac

Uteluftskanal rak cirkulär

Sigarth, Monclac

Perforerad rak cirkulär kanal

Sigarth, Monclac

Täckram

Sigarth, Monclac

Ytterväggshuv

Sigarth, Monclac

Fördelarplåt